de pleiotrope aspecten van hypothyreoïdie

Reversibele trombocytopenie en polyneuropathie

Klinische praktijk
F.J. Sherida H. Woei-A-Jin
Melanie S.M. van Breemen
Anneke Brand
Rolf E. Brouwer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A963
Abstract

Samenvatting

Het verband tussen hyperthyreoïdie en trombocytopenie is al vaak beschreven, maar het verband tussen hypothyreoïdie en trombocytopenie is minder goed bekend. Wij beschrijven een 69-jarige man met ernstige hypothyreoïdie, lichte trombocytopenie en een sensomotorische polyneuropathie. Na schildklierhormoonsuppletie werd patiënt euthyreoot en in een tijdsbestek van 3 maanden normaliseerde het aantal trombocyten. De trombocytopenie was mogelijk het gevolg van een immuunmodulerend effect van thyroïdstimulerend hormoon (TSH). De neurologische klachten verdwenen en ofschoon het emg nog tekenen van axonale polyneuropathie vertoonde, normaliseerden de geleidingssnelheden van de zenuwen en waren er tekenen van reïnnervatie. Deze ziektegeschiedenis laat duidelijk zien dat hypothyreoïdie met een heterogeen ziektebeeld gepaard gaat. Men mag deze diagnose niet over het hoofd zien, aangezien de symptomen reversibel zijn met schildklierhormoonsuppletie.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, Den Haag.

Afd. Neurologie: drs. M.S.M. van Breemen, arts in opleiding tot neuroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Immunohematologie en Bloedbank, Leiden.

Prof.dr. A. Brand, hematoloog.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Delft.

Dr. R.E. Brouwer, hemato-oncoloog.

Contact drs. F.J.S.H. Woei-A-Jin (f.j.s.h.woei-a-jin@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties