Schildklierdiagnostiek bij dyslipidemie

Klinische praktijk
Danka J.F. Stuijver
Bregje van Zaane
Victor E.A. Gerdes
Erik S. Stroes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4301
Abstract

Dames en Heren,

De oorzaak van een dyslipidemie is meestal gelegen in een ongezonde voeding en leefstijl of in een erfelijke afwijking van het lipidenmetabolisme. Bij sommige patiënten echter blijkt een traag werkende schildklier ten grondslag te liggen aan een verstoring van de cholesterolhuishouding.1 Ofschoon het verband tussen het schildklierhormoon en de vetstofwisseling bekend is, wordt in de klinische praktijk de schildklierfunctie nog lang niet in alle gevallen routinematig gecontroleerd bij patiënten die zich presenteren met een dyslipidemie. Na een poging tot verlaging van cholesterolwaarden door middel van aangepaste voeding en beweging, krijgen veel patiënten direct een cholesterolsyntheseremmer voorgeschreven vanwege een bewezen gunstig effect op het risico op hart-en vaatziekten.2

In deze klinische les beschrijven wij 2 patiënten met een secundaire dyslipidemie op basis van een hypothyreoïdie, bij wie de afwijkingen in de cholesterolhuishouding na substitutie van het schildklierhormoon verdwenen. Deze casussen illustreren het belang van het bepalen…

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. D.J.F. Stuijver, arts-onderzoeker interne geneeskunde (tevens: AMC, afd. Vasculaire Geneeskunde); dr. B. van Zaane, arts in opleiding tot internist; dr. V.E.A. Gerdes, internist.

Academisch Medisch Centrum, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. E.S. Stroes, internist.

Contact drs. D.J.F. Stuijver (d.j.stuijver@amc.uva.nl)

Verantwoording

Jan Dols droeg bij aan het completeren van de patiëntgegevens.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 december 2011

Ook interessant

Reacties