Reuzencel-arteriitis: meer dan arteriitis temporalis alleen

Klinische praktijk
A.R. Jonkhoff
R.O.B. Gans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:41-5

Zie ook het artikel op bl. 64-8.

Dames en Heren,

Slechts een minderheid van de patiënten met reuzencel-arteriitis (arteriitis temporalis) heeft de kenmerkende symptomen, hoofdpijn, claudicatio van de kaak en een pijnlijke of verdikte A. temporalis, veroorzaakt door een ontsteking van de arteriën van hoofd en hals. De diagnose is dan gemakkelijk te stellen op basis van het klinische beeld, en een biopt uit de A. temporalis is dan ook niet noodzakelijk.

Dit was ook het geval bij patiënt A, een 70-jarige vrouw die door de waarnemend huisarts naar onze polikliniek werd verwezen wegens sinds één week bestaande algemene malaise en koorts tot 39°C, waarbij gedacht werd aan pneumonie. Antibiotische behandeling had geen verbetering gegeven. Bloedonderzoek toonde een sterk verhoogde BSE van 120 mmuur en bloedarmoede met een Hb-gehalte van 6,4 mmoll en een Ht-waarde van 0,31. Patiënte vertelde al één maand ziek te zijn met klachten van vermoeidheid, diffuse…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

A.R.Jonkhoff en R.O.B.Gans, internisten.

Contact A.R.Jonkhoff

Ook interessant

Reacties