Necrose van de behaarde hoofdhuid als eerste uiting van arteriitis temporalis

Klinische praktijk
Johan M. van Rooijen
Thea Jagt
G. (Harry) Vastenburg
Frank G.H. van der Kleij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B241
Abstract

Samenvatting

Een 76-jarige vrouw presenteerde zich met een sinds 1 maand bestaande pijnlijke ulcererende afwijking ter plaatse van de temporopariëtale behaarde hoofdhuid. Omdat aan een basaalcelcarcinoom werd gedacht, vond resectie van de aangedane huid plaats. Bij histologisch onderzoek werden afwijkingen behorend bij een arteriitis temporalis gevonden. Pas na de resectie ontstonden ook andere voor arteriitis temporalis kenmerkende symptomen, zoals vermoeidheid en hoofdpijn. De op dat moment voor het eerst gemeten bezinking was sterk verhoogd. Patiënte werd behandeld met prednisolon. Resectie van de tabula externa vond plaats om de granulatie te bevorderen. De wond genas hierna langzaam. Necrose van de behaarde hoofdhuid is een zeldzame complicatie van arteriitis temporalis, maar kan hier de eerste uiting van zijn. Bij een necrotiserende wond op de hoofdhuid moet men een arteriitis temporalis als oorzaak overwegen.

Auteursinformatie

Scheper Ziekenhuis, Emmen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: drs. J.M. van Rooijen, arts in opleiding tot internist (thans: Isala klinieken, afd. Interne Geneeskunde, Zwolle); drs. G. Vastenburg en dr. F.G.H. van der Kleij, internisten.

Afd. Reumatologie: drs. T. Jagt, reumatoloog.

Contact dr. F.G.H. van der Kleij (fgh.vanderkleij@sze.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 september 2008

Ook interessant

Reacties