Necrose van de behaarde hoofdhuid als eerste uiting van arteriitis temporalis
Open

Casuïstiek
13-02-2009
Johan M. van Rooijen, Thea Jagt, G. (Harry) Vastenburg en Frank G.H. van der Kleij

Een 76-jarige vrouw presenteerde zich met een sinds 1 maand bestaande pijnlijke ulcererende afwijking ter plaatse van de temporopariëtale behaarde hoofdhuid. Omdat aan een basaalcelcarcinoom werd gedacht, vond resectie van de aangedane huid plaats. Bij histologisch onderzoek werden afwijkingen behorend bij een arteriitis temporalis gevonden. Pas na de resectie ontstonden ook andere voor arteriitis temporalis kenmerkende symptomen, zoals vermoeidheid en hoofdpijn. De op dat moment voor het eerst gemeten bezinking was sterk verhoogd. Patiënte werd behandeld met prednisolon. Resectie van de tabula externa vond plaats om de granulatie te bevorderen. De wond genas hierna langzaam. Necrose van de behaarde hoofdhuid is een zeldzame complicatie van arteriitis temporalis, maar kan hier de eerste uiting van zijn. Bij een necrotiserende wond op de hoofdhuid moet men een arteriitis temporalis als oorzaak overwegen.