Ulcera op het behaarde hoofd

Ulcera op behaard hoofd
Ronald H. Houwing
Chiara Erfurt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7630
Abstract

Casus

Een 74-jarige vrouw kwam op de poli Dermatologie met wonden op de behaarde hoofdhuid. Anderhalve maand eerder was zij behandeld met prednisolon vanwege arteriitis temporalis. Daarna was de arteriitis snel in remissie gegaan. Tijdens een geplande controle-afspraak werden de wonden op de hoofdhuid opgemerkt. Bij lichamelijk onderzoek zagen we aan weerskanten van het hoofd een lineair ulcus in de temporopariëtale regio. Wij concludeerden dat beiderzijds de ramus parietalis – een zijtak van de a. temporalis superficialis – was aangedaan door de vasculitis, met necrose van het gevasculariseerde huidgebied als gevolg.

Necrose van de hoofdhuid is een late en zeldzame…

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Deventer: Dr. Ronald H. Houwing, dermatoloog; Chiara Erfurt, coassistent.

Contact C. Erfurt (c.erfurt@dz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen.

Auteur Belangenverstrengeling
Ronald H. Houwing ICMJE-formulier
Chiara Erfurt ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties