Ziekte van de aorta bij arteriitis temporalis en polymyalgia rheumatica

Klinische praktijk
M.L.H. Honing
S.J.H. Bredie
Y.M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1947-53
Abstract

Samenvatting

Bij 4 patiënten met arteriitis temporalis dan wel polymyalgia rheumatica, vrouwen van 60, 57, 83 en 73 jaar oud, werden tekenen van aortitis vastgesteld. De eerste patiënt kwam met systemische inflammatoire verschijnselen zonder tekenen van arteriitis temporalis of aortitis. Bij de tweede ontstond een acuut symptomatisch thoracoabdominaal aneurysma. Bij de derde ging arteriitis temporalis samen met chronische progressieve dilatatie van de thoracale aorta. En de vierde patiënt kreeg verschijnselen van claudicatio intermittens van de extremiteiten. De klinische verschijnselen werden bij alle patiënten toegeschreven aan chronische ontsteking van de aorta, veroorzaakt door reuscelarteriitis. Reuscelarteriitis van de aorta komt frequent voor bij arteriitis temporalis, maar wordt slechts zelden gediagnosticeerd. Tot bij 75 van de patiënten met arteriitis temporalis is de aorta in enige mate betrokken. De ernstigste complicaties zijn thoracale aneurysmata met ruptuur of dissectie. Als ziekte van de aorta samengaat met tekenen van systemische inflammatoire ziekte, moet men denken aan reuscelarteriitis. Corticosteroïden zijn een belangrijk element van de behandeling. 3 van de patiënten herstelden door de behandeling, de eerste twee kregen een endoprothese; bij de vrouw van 83 jaar was plaatsing van een endoprothese technisch niet mogelijk; zij overleed anderhalf jaar later.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1947-53

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Afd. Intensive Care: mw.dr.M.L.H.Honing, assistent-geneeskundige.

Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: hr.dr.Y.M.Smulders, internist.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Hr.dr.S.J.H.Bredie, internist.

Contact hr.dr.Y.M.Smulders (y.smulders@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties