Reumatoïde artritis en anemie; enkele aspecten betreffende prevalentie, pathogenese, diagnostiek en therapie
Open

Stand van zaken
05-05-1992
C. Nieuwenhuizen, G. Vreugdenhil, H.G. van Eijk en A.J.G. Swaak

Actieve reumatoïde artritis (RA) gaat vaak gepaard met anemie.1 Behalve de ziekteactiviteit is de anemie mede de oorzaak van de algemene malaise bij patiënten met actieve RA. Naast deficiënties van ijzer, vitamine B12 en foliumzuur lijkt ‘anemia of chronic disease’ (ACD) de meest frequente oorzaak voor anemie te zijn in het beloop van RA.1

De laatste jaren is er veel onderzoek verricht naar de ontstaanswijze van ACD bij RA, waarbij gegevens aan het licht zijn gekomen die mogelijk van belang kunnen zijn voor de diagnostiek en de behandeling van deze patiënten. In dit overzicht zal achtereenvolgens worden ingegaan op de nieuwe inzichten in prevalentie, pathogenese, diagnostiek en therapie van anemie bij RA.

PREVALENTIE

Om na te gaan bij hoeveel patiënten met RA een anemie ontstaat, en wanneer in het ziektebeloop, deden wij een retrospectief onderzoek onder 100 klinische en poliklinische patiënten die in 1986 en 1987 onze ...