Retrograde ejaculatie: een behandelbaar fertiliteitsprobleem

Klinische praktijk
J.J.D. Dirken
J.H. Cleine
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1149-51
Abstract

Samenvatting

Bij een 32-jarige man werd retrograde ejaculatie als oorzaak van infertiliteit vastgesteld, een vrij zeldzame fertiliteitsstoornis. Doorgaans is de enige behandelingsmogelijkheid het terugwinnen van zaadcellen uit de urine, gevolgd door intra-uteriene inseminatie, hetgeen bij patiënt en diens partner gebeurde. Goede overleving van de zaadcellen werd verkregen door de zuurgraad (pH: 7,2-8,2) en de osmolaliteit (300-380 mosmolkg) van de urine gunstig te beïnvloeden door patiënt enkele uren vóór de ejaculatie natriumbicarbonaat en water te laten innemen. Een succesvolle zwangerschap volgde. Bij een volgende kinderwens was de semenkwaliteit verslechterd, zodat werd gekozen voor in-vitrofertilisatie, opnieuw met uit de urine gewonnen spermatozoa. Ook nu volgde een succesvolle zwangerschap.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

J.J.D.Dirken, assistent-geneeskundige.

Sophia Ziekenhuis, Fertiliteitslaboratorium, Zwolle.

Dr.J.H.Cleine, klinisch embryoloogvoortplantingsfysioloog.

Contact J.J.D.Dirken

Ook interessant

Reacties