Het kunstmatig samenbrengen van vrouwelijke en mannelijke gameten in de eileiders ('GIFT-methode'): een nieuwe behandeling wegens infertiliteit

Klinische praktijk
E.R. te Velde
G.P.J. Alsbach
A.G. Groenendijk
R.J. van Kooij
J. Koudstaal
P. van Zonneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1651-6

In het kielzog van de in vitro-fertilisatie (IVF) is de laatste jaren een aantal varianten van deze methode ontwikkeld, die met elkaar gemeen hebben dat zij in spitsvondige acronymen zijn gehuld. Tot nu toe heeft alleen de ‘gamete intrafallopian transfer’(GIFT)-methode zich een plaats naast de IVF verworven. Hoewel de primeur van deze methode meestal aan Ash et al. wordt toegeschreven,1 maakten Tesarik et al. reeds twee jaar daarvoor melding van een zwangerschap na GIFT.2 Het essentiële van de methode is dat men de natuur een handje probeert te helpen, door de zaad- en eicellen direct daar samen te brengen, waar onder normale omstandigheden – naar men aanneemt – de bevruchting plaatsvindt. In tegenstelling tot IVF vindt bij de GIFT-methode dus geen bevruchting van eicellen buiten het lichaam plaats.

In dit artikel zullen wij ingaan op de techniek en het indicatiegebied van de GIFT-methode. Vervolgens zullen wij de resultaten…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht.

Dr.E.R.te Velde, mw.A.G.Groenendijk, J.Koudstaal en P.van Zonneveld, gynaecologen; drs.G.P.J.Alsbach, klinisch chemicus; dr.R.J.van Kooij, voortplantingsfysioloog.

Contact dr.E.R.te Velde

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties