Resultaten van fotorefractieve keratectomie met de excimer-laser ter behandeling van myopie; 1 jaar follow-up

Onderzoek
C.A. Eggink
A.F. Deutman
P.J.G.L. Meurs
P.D. Schilt
Th.M. de Boo
W.A.J.G. Lemmens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2369-75
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de eerste behandelresultaten van myopie met fotorefractieve keratectomie met de excimer-laser.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Excimer Laser Centrum, Academisch Ziekenhuis Sint Radboud, Nijmegen.

Methode

In de periode februari 1992-oktober 1993 werd bij 312 patiënten een sferische fotorefractieve keratectomie (PRK) verricht ter correctie van myopie van 1,2 tot 10 dioptrieën (D). Van 245 patiënten waren minimaal gegevens beschikbaar na 1 jaar follow-up: 36 ondergingen een nabehandeling tussen 6 en 12 maanden na de primaire PRK. Groep I (behandeling van 1,2 tot 6 D) bestond uit 174 patiënten, groep II (6,1-10 D) uit 71.

Resultaten

Na een follow-up van 1 jaar of vlak voor de herbehandeling was de refractie bij 79 van groep I en bij 48 van groep II ≤ 1 D van de beoogde refractie. Door herbehandeling lukte dit ook nog bij 50 van de overige patiënten. De visus zonder brilcorrectie was bij respectievelijk 94 en 76 ≥ 0,5. In groep I was bij 0,6 (n = 1) de visus (bij optimale brilcorrectie) meer dan één lijn op de kaart van Snellen gedaald, in groep II bij 6 (n = 4). Door 1-2 herbehandelingen werd het aantal ogen met een visusdaling > één lijn op de Snellen-kaart gereduceerd van 6 naar 1 in groep I en van 11 naar 4 in groep II.

Conclusie

Na een follow-up ≥ 1 jaar lijkt refractiechirurgie met de excimer-laser goed werkzaam voor de correctie van myopie tussen 1 en 10 D. Het eindresultaat was beter bij de correctie < 6 D. Om teleurstelling te voorkomen dienen de patiënten goed over de te verwachten resultaten te worden geïnformeerd.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Philips van Leydenlaan 15, 6525 EX Nijmegen.

Instituut voor Oogheelkunde: mw.C.A.Eggink en prof.dr A.F.Deutman, oogartsen.

Afd. Medische Statistiek: Th.M.de Boo, statisticus; W.A.J.G.Lemmens, statistisch analist.

Excimer Laser Centrum, Nijmegen.

P.J.G.L.Meurs en P.D.Schilt, oogartsen.

Contact mw.C.A.Eggink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties