Refractiechirurgie: meest gebruikte technieken, resultaten en complicaties

Klinische praktijk
R.M.M.A. Nuijts
W.H. Beekhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2134-40
Abstract

Samenvatting

- De populariteit van refractiechirurgie neemt in Nederland enorm toe. Naar schatting werd in 2001 bij 1 op de 8000 inwoners in Nederland refractiechirurgie verricht.

- Voor myopie tot –10,0 D en hypermetropie tot +4,5 D zijn fotorefractieve keratectomie en laser-in-situkeratomileusis effectief en voorspelbaar met betrekking tot de refractieverandering en treedt slechts zelden aanzienlijk verlies van de best gecorrigeerde visus op.

- Ter correctie van myopie ≥ –10,0 D en hypermetropie ≥ +4,5 D worden ‘phake’ intra-oculaire kunstlenzen geïmplanteerd in de voorste of achterste oogkamer, dus vóór de eigen ooglens. Bij hogere myopie leidt dit vaak tot een verbetering van de visus door de beeldvergroting van de implantlens.

- Een goede preoperatieve selectie van kandidaten voor refractiechirurgie is essentieel en patiënten dienen adequate voorlichting te ontvangen over de resultaten en mogelijke complicaties en bijwerkingen van de betreffende technieken.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Oogheelkunde, P.Debyelaan 25, 6202 AZ Maastricht.

Dr.R.M.M.A.Nuijts, oogarts.

Het Oogziekenhuis, Rotterdam.

W.H.Beekhuis, oogarts.

Contact dr.R.M.M.A.Nuijts (rnu@soog.azm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties