Resultaten van de STAMPEDE-trial

Geloofwaardigheid en consequenties voor de praktijk
Commentaar
19-06-2019
Evert J. Van Limbergen

Recentelijk werd voor het eerst bewijs geleverd dat met louter een lokale behandeling van een maligne prostaattumor de overleving van patiënten met een beperkt gemetastaseerde ziekte verbeterd kan worden.1 Dit resultaat kwam van de STAMPEDE-trial en is bijzonder relevant, omdat het ingaat tegen een lang bestaande idee-fixe binnen de oncologische zorg.

Lang werd geloofd dat wanneer een tumor is uitgezaaid, een radicale lokale behandeling van de primaire tumor niet meer zinvol zou zijn, omdat de tumorcellen reeds verspreid zijn. Lokale behandelingen werden in deze setting af en toe wel uitgevoerd, maar enkel vanuit een palliatief oogpunt om klachten die veroorzaakt werden door lokale doorgroei, zoals bloedingen, pijn en obstructie, te behandelen. Om het leven van de patiënt te verlengen werd gerekend op systeemtherapie.

Gegeven het onverwachte resultaat van de STAMPEDE-trial over dit controversiële onderwerp, is de vraag in hoeverre het geloofwaardig is en wat de consequenties ervan zijn voor de dagelijkse praktijk.

Is het resultaat geloofwaardig?

Voor de gehele studiepopulatie – dat wil zeggen: wanneer patiënten met veel en weinig uitzaaiingen tezamen bestudeerd werden – vonden de onderzoekers geen statistisch significant effect van lokale radiotherapie op de totale overleving. Uit een subgroepanalyse bleek echter dat patiënten met weinig uitzaaiingen die lokale radiotherapie kregen een overlevingsvoordeel hadden. Juist ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing