Resultaten van behandeling van heupfracturen in Nederland (Rotterdam) en Zweden (Sundsvall en Lund)

Onderzoek
B.A. Swierstra
M. Berglund-Rödén
H. Wingstrand
K-G. Thorngren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1814-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van de resultaten van behandeling en revalidatie van patiënten met een heupfractuur in Rotterdam en Zweden.

Opzet

Prospectief, multicentrisch.

Methode

Gedurende 1 jaar werden in Rotterdam, Sundsvall en Lund 1115 heupfracturen geregistreerd; daarbij werd gebruik gemaakt van gestandaardiseerde formulieren met vragen omtrent leeftijd, geslacht, woonsituatie, loopvermogen, zelfstandigheid voor de dagelijkse levensverrichtingen (ADL), huishoudelijke hulp, fractuurtype, behandeling, opnameduur en sterfte. Patiënten werden gevolgd gedurende 4 maanden na de operatie.

Resultaten

De achtergrondgegevens van de patiënten in de 3 steden waren gelijk: de gemiddelde leeftijd was 78 jaar, de helft was alleenwonend en 80 werd opgenomen vanuit een onafhankelijke situatie. Mediale collumfracturen werden in Rotterdam voor twee derde met hemiartroplastiek behandeld (n = 169), in Sundsvall (135) en Lund (148) uitsluitend met osteosynthese. De gemiddelde (mediane) opnameduur was in Rotterdam 32 (20), in Sundsvall 16 (12) en in Lund 17 (10) dagen; ontslag naar een onafhankelijke woonsituatie vond plaats bij respectievelijk 68, 72 en 53. Het functionele resultaat was na 4 maanden vergelijkbaar, maar na 2 weken minder vergelijkbaar in Rotterdam. De sterfte na 2 weken1 maand 4 maanden was in Rotterdam 4920, in Sundsvall 2413 en in Lund 0310.

Trochanterfracturen werden behandeld met een dynamische heupschroef in Rotterdam (n = 146) en in Lund (78), met Ender-pennen in Sundsvall (117), met gelijk functioneel resultaat na 4 maanden. De gemiddelde (mediane) opnameduur was respectievelijk 39 (29), 19 (11) en 24 (15) dagen; ontslag naar een onafhankelijke woonsituatie vond plaats bij 44, 41 en 57. De sterfte na 2 weken1 maand4 maanden was in Rotterdam 2614, in Sundsvall 61219 en in Lund 121218.

Voorspellende variabelen voor het functionele resultaat na een heupfractuur waren: functieniveau vóór de fractuur, stad en operatiemethode (multipele stapsgewijze lineaire regressie-analyse).

Conclusie

Het functionele resultaat 4 maanden na een heupfractuur was in Rotterdam vergelijkbaar met dat in de Zweedse steden, maar werd bereikt met een ander gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen en met een verschil in sterfte.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Orthopedie, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.B.A.Swierstra, orthopedisch chirurg.

Central Hospital, Sundsvall, Zweden.

M.Berglund-Rödén, orthopedisch chirurg.

University Hospital, Lund, Zweden.

Dr.H.Wingstrand en prof.dr.K-G.Thorngren, orthopedisch chirurgen.

Contact dr.B.A.Swierstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties