Respiratoire insufficiëntie: bereken de oorzaak

Klinische praktijk
T.S. van der Werf
G.A. Mook
J.G. Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2381-4

Dames en Heren,

Bij de invoering van het probleem-georiënteerde medische onderwijs in de faculteit geneeskunde in Groningen, in navolging van de medische faculteit Maastricht, komen de basisvakken, zoals fysiologie, minder aan bod dan voorheen.1 Hierdoor dreigt het reële gevaar van vervlakking: bij problemen die vanuit de kliniek worden geformuleerd, wordt dan onvoldoende op de basale mechanismen en begrippen teruggegrepen. In de klinische fase van het Groningse curriculum zijn om die reden elementen ingevoerd, waarbij uitdrukkelijk gestreefd is naar het opbouwen van een praktisch-klinisch redeneervermogen waarbij gegevens uit de basiswetenschappen worden geïntegreerd.

Binnen de cursus ‘luchtwegaandoeningen’ is een praktische oefening georganiseerd met als thema: analyse van oorzaken van respiratoire insufficiëntie, op basis van problemen die zich in de kliniek voordoen. De volgende ziektegeschiedenissen van patiënten met respiratoire insufficiëntie zijn voorbeelden van de toepassing van de uit de basale fysiologie afkomstige alveolaire gasvergelijking voor de diagnostiek. Op die vergelijking komen wij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Intensive Care Beademing, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.T.S.van der Werf, longarts; dr.J.G.Zijlstra, internist-intensivist.

Rijksuniversiteit, faculteit Medische Wetenschappen, vakgroep Medische Fysiologie, Groningen.

Prof.dr.G.A.Mook, arts-fysioloog.

Contact dr.T.S.van der Werf

Jaarverbetering
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties