Reperfusietherapie bij patiënten met een acuut myocardinfarct met ST-segmentelevatie: fibrinolyse versus transport naar een hartcentrum voor primaire angioplastiek

Opinie
F.W.A. Verheugt
E.J.P. Lamfers
W.R.M. Aengevaeren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2001-4
Abstract

Het inzicht in de ontstaanswijze en de behandeling van patiënten met een acuut myocardinfarct is de laatste 25 jaar snel en ingrijpend gewijzigd. Trombotische afsluiting van een tevoren vernauwde kransslagader blijkt bij de meeste patiënten met een acuut hartinfarct met ST-segmentelevatie op het ECG de oorzaak te zijn van deze nog altijd veel slachtoffers eisende aandoening. Fibrinolytica hebben het mogelijk gemaakt in een vroeg stadium van het hartinfarct de oorzakelijke trombus bij ongeveer 60 van de patiënten te doen oplossen,1 met een beperking van de infarctgrootte, een verbetering van de restfunctie van de linker hartkamer en uiteindelijk een betere overleving tot gevolg. En hoe eerder fibrinolytische behandeling wordt ingesteld, hoe beter de resultaten zijn voor alledrie deze variabelen. Derhalve heeft vroege intraveneuze fibrinolyse bij het hartinfarct ongetwijfeld een grote bijdrage geleverd aan de steeds verdere daling van de ziekenhuissterfte aan het acute hartinfarct.

Niet elke patiënt komt echter in…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Cardiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.F.W.A.Verheugt en dr.W.R.M.Aengevaeren, cardiologen.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Nijmegen.

Dr.E.J.P.Lamfers, cardioloog.

(f.verheugt@cardio.umcn.nl).

Contact prof.dr.F.W.A.Verheugt (f.verheugt@cardio.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties