Is de plaats in de pijnstilling bij de bevalling al bepaald?

Remifentanil tijdens de bevalling

Klinische praktijk
Ingrid C.M. Beenakkers
Marit R. Douma
Claire E. Kam-Endtz
Liv M. Freeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1948
Abstract

Samenvatting

Patiëntgecontroleerde analgesie met remifentanil (remifentanil-PCA) werd kort na de introductie op de markt als nieuwe vorm van pijnbehandeling tijdens de bevalling gebruikt. De afname van pijnscores houdt 1 tot 2 uur aan en de pijnstilling is inferieur aan die van epidurale analgesie.

Remifentanil-PCA kan een alternatief zijn wanneer vrouwen geen epidurale analgesie kunnen of willen krijgen.

In sommige ziekenhuizen in Nederland wordt remifentanil-PCA op grote schaal toegepast, mogelijk vanwege het minder invasieve karakter en om logistieke redenen.

De Nederlandse RAVEL-studie waarin remifentanil met epidurale analgesie vergeleken werd, toonde een grotere tevredenheid in de groep die epidurale analgesie had gekregen.

Tijdens het gebruik van remifentanil-PCA is er een groot risico op hypoventilatie met saturatiedalingen tot gevolg. Aangezien saturatiedalingen een laat gevolg zijn van hypoventilatie, is adequate bewaking van de vrouw van essentieel belang.

Naast perifere saturatiebewaking worden idealiter ook de frequentie en diepte van de ademhaling gemonitord. Tevens wordt een-op-een-begeleiding van de vrouw aangeraden.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Anesthesiologie, Utrecht: drs. I.C.M. Beenakkers, anesthesioloog. HagaZiekenhuis, Den Haag, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Den Haag: dr. M.R. Douma, gynaecoloog. Haaglanden Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Den Haag: drs. C.E. Kam-Endtz, anesthesioloog. Ikazia Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Rotterdam: dr. L.M. Freeman, gynaecoloog.

Contact I.C.M. Beenakkers (I.C.M.Beenakkers@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Ingrid C.M. Beenakkers ICMJE-formulier
Marit R. Douma ICMJE-formulier
Claire E. Kam-Endtz ICMJE-formulier
Liv M. Freeman ICMJE-formulier
Praktijkvariatie in het gebruik van remifentanil tijdens de partus
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties