Rekking van de atria bij de pasgeborene en produktie van atriumnatriuretisch peptide

Opinie
J.R.G. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1228-9

Zie ook het artikel op bl. 1229.

In hun artikel over atriumnatriuretisch peptide (ANP) elders in dit tijdschrift komen Semmekrot en Monnens op grond van eigen waarnemingen en literatuurstudie tot een hypothese met betrekking tot de rol die het ANP zou kunnen spelen bij de vloeistofhomeostase van de pasgeborene.1

Gezonde voldragen pasgeborenen hebben op de 1e levensdag een normale of slechts matig verhoogde ANP-concentratie. Tussen de 2e en 4e dag wordt een piek gezien, die gevolgd wordt door een afname in de richting van waarden die bij volwassenen worden gevonden.23 De toename in de ANP-concentraties schrijven de auteurs toe aan rekking van zowel linker als rechter atrium als gevolg van respectievelijk een toegenomen longdoorstroming door een links-rechts-shunt via de nog niet direct na de geboorte gesloten ductus arteriosus (Botalli) en een toegenomen nabelasting van de rechter ventrikel door de fysiologische pulmonale hypertensie van de pasgeborene. De toegenomen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.J.R.G.Kuipers, kindercardioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties