Rekanalisatie na occlusie van A. carotis interna

Klinische praktijk
Nienke Legdeur
Sander M. van Schaik
Renske M. van den Berg-Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9869
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij patiënten met een TIA of herseninfarct wordt bij beeldvormend onderzoek regelmatig een occlusie van het extracraniële deel van de A. carotis interna (ACI) aan de symptomatische zijde gevonden. In het algemeen wordt aangenomen dat deze bevinding geen follow-up behoeft.

Casus

Een 57-jarige man kwam naar de SEH vanwege globale afasie. Bij hem was 2 weken eerder een occlusie van de ACI links vastgesteld na een TIA. Op basis van CT-angiografie stelden we de diagnose ‘herseninfarct in het stroomgebied van de A. cerebri media links en ernstige stenose in de ACI links’. Enkele dagen later onderging patiënt succesvolle carotisendarteriëctomie.

Conclusie

Na een acute, symptomatische occlusie van het extracraniële deel van de ACI kan rekanalisatie van deze arterie optreden. Wij adviseren daarom bij deze patiënten herhaling van het beeldvormend onderzoek van de ACI binnen een week te overwegen.

Auteursinformatie

OLVG, locatie West, afd. Neurologie, Amsterdam.

Drs. N. Legdeur, coassistent neurologie (thans: arts-onderzoeker, VUmc, Alzheimercentrum, Amsterdam); drs. S.M. van Schaik, aios neurologie (thans: neuroloog, Zaans Medisch Centrum, afd. Neurologie, Zaandam en OLVG, locatie West, afd. Neurologie); dr. R.M. van den Berg-Vos, neuroloog.

Contact drs. N. Legdeur (n.legdeur@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. G. Karas, radioloog, OLVG, locatie West, beoordeelde de radiologische beelden en de verklarende tekeningen.

Auteur Belangenverstrengeling
Nienke Legdeur ICMJE-formulier
Sander M. van Schaik ICMJE-formulier
Renske M. van den Berg-Vos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties