Registratie van klinische trials uitgebreid naar alle patiëntgebonden interventiestudies

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1834-5
Abstract

In 2005 voerde het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) de verplichting in voor onderzoekers om de opzet van hun klinische trials centraal te registreren voordat de eerste patiënten in hun onderzoek worden geïncludeerd.1 Resultaten van klinische trials die bij aanvang onvolledig of niet zijn geregistreerd, worden inmiddels niet meer in behandeling genomen voor eventuele publicatie. De bedoeling van trialregistratie is het openbaar maken van het bestaan van klinisch-wetenschappelijke onderzoeken en de ontwerpen ervan. Dit idee leefde al vele jaren bij onderzoeksleiders die geloven in evidence-based geneeskunde.2 3 Aanvankelijk waren onderzoekers en hun geldgevers bang dat registratie van klinische trials zou leiden tot een papierwinkel en concurrentievervalsing. Toch is trialregistratie in de afgelopen 2 jaar een groot succes geworden.

Het ICMJE bestaat uit leden van de hoofdredacties van 12 algemeen medische tijdschriften (www.icmje.org). Vele andere tijdschriften volgen inmiddels ook de gedragslijn om alleen geregistreerde trials in aanmerking…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties