Recidiverende diabetische ketoacidose door onjuist gebruik van een naald met veiligheidssysteem

Klinische praktijk
Petra E. Spies
Maartje Janssen
Marc A.G.J. ten Dam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6730

Samenvatting

Achtergrond

De Europese Richtlijn over de preventie van scherpe letsels in de gezondheidszorg propageert het gebruik van naalden met een veiligheidssysteem om prikaccidenten onder gezondheidsmedewerkers te voorkomen bij subcutane en intramusculaire toediening van medicatie zoals insuline.

Casus

Een 88-jarige vrouw met diabetes mellitus type 1 werd in 2 maanden 3 keer opgenomen met een diabetische ketoacidose zonder een duidelijke uitlokkende oorzaak. Bij navraag bleek dat verzorgenden in het verzorgingshuis waar patiënte woonde 2 maanden eerder over waren gegaan op insulinenaalden met een veiligheidssysteem. Dit systeem maakte gebruik van een beschermhuls om de naald om prikaccidenten te voorkomen. Verkeerd gebruik van het dit naaldsysteem had bij patiënte ongemerkt geleid tot inadequate insulinetoediening, waardoor zij meermalen ketoacidose kreeg.

Conclusie

Ter voorkoming van prikaccidenten kunnen naalden met een veiligheidssysteem een waardevolle aanwinst zijn. Onze casus demonstreert echter dat onjuist gebruik kan leiden tot ernstige complicaties.

Auteursinformatie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Dr. P.E. Spies, klinisch geriater in opleiding en klinisch farmacoloog in opleiding; M. Janssen, diabetesverpleegkundige; dr. M.A.G.J. ten Dam, internist-nefroloog.

Contact dr. P.E. Spies (petraespies@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Petra E. Spies ICMJE-formulier
Maartje Janssen ICMJE-formulier
Marc A.G.J. ten Dam ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties