Aanbevelingen voor het instellen en aanpassen van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2

Klinische praktijk
S.T. Houweling
G.J. Timmerman
M.F.M. Hoogstraten
L.J. Ubink-Veltmaat
S. Verhoeven
H.J.G. Bilo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1823-7
Abstract

Samenvatting

- Richtlijnen om insulinedoseringen bij mensen met diabetes mellitus type 2 te starten en aan te passen zijn onvoldoende voorhanden.

- Als de nuchtere bloedglucosewaarde > 10 mmol/l is en de postprandiale waarden niet veel hoger zijn dan de nuchtere, kan worden gestart met 8-12 E middellangwerkende insuline vóór het slapen.

- Bij oplopende bloedglucosewaarden gedurende de dag of als een 1 maal daags insulineregime onvoldoende werkt, kan worden gestart met een 2 maal daagse toediening van een mixinsuline.

- Indien meer dan 40 E insuline per injectie nodig zijn om de bloedglucosewaarden te reguleren, kan het nodig zijn over te gaan op 4 maal daagse insulinetoediening. Van de totale dagelijkse hoeveelheid wordt dan 20 als (ultra)kortwerkend vóór de 3 maaltijden gegeven en 40 als middellangwerkend vóór het slapen.

- Incidenteel verhoogde bloedglucosewaarden hoeven niet altijd een reden te zijn om de insulinedoseringen aan te passen.

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 10.500, 8000 GM Zwolle.

S.T.Houweling en mw.L.J.Ubink-Veltmaat, artsen-onderzoekers; mw. G.J.Timmerman, diabetesverpleegkundige; dr.H.J.G.Bilo, internist.

Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Assen.

Mw.M.F.M.Hoogstraten, assistent-geneeskundige.

Dr.S.Verhoeven, huisarts te Heerde.

Contact S.T.Houweling

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties