Diabetesbehandeling bij kinderen: intensief is niet altijd beter

Klinische praktijk
Renske Oegema
Petra Schram
Roos Nuboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A802
Abstract

Dames en Heren,

Diabetes mellitus type 1 (DM1) komt als chronische ziekte in Nederland bij naar schatting 6000-7000 kinderen onder de 18 jaar voor. Deze kinderen lopen, buiten het kortetermijnrisico op ketoacidose en hypoglykemie, kans op langetermijncomplicaties zoals retinopathie, nefropathie en coronairlijden.

Sinds de resultaten bekend zijn van de ‘Diabetes complications and control trial’ (DCCT) in 1993 is intensieve insulinetherapie bij patiënten met DM1 geaccepteerd als de standaardbehandeling.1 In deze studie werd een groep van 1441 jongvolwassen patiënten, onder wie 14% adolescenten, met DM1 gerandomiseerd waarbij de ene helft intensieve therapie kreeg door middel van 3 of meer insuline-injecties per dag of een insulinepomp, terwijl de andere helft standaardtherapie kreeg met dagelijks 2 insuline-injecties. De ‘intensieve groep’ had een significant lagere HbA1c-waarde en significant minder microvasculaire complicaties. Vervolgens werden álle patiënten ingesteld op de intensieve therapie. Na langdurige follow-up (gemiddeld 17 jaar) bleek in de intensieve groep…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Drs. R. Oegema, arts-assistent kindergeneeskunde (thans: arts-assistent klinische genetica, Erasmus MC, Rotterdam); drs. P. Schram en drs. R. Nuboer, kinderartsen.

Contact drs. R. Nuboer (r.nuboer@meandermc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 februari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties