Recidieven van Clostridium difficile-geassocieerde diarree voorkómen door toediening van een weiconcentraat van specifiek geïmmuniseerde koeien; prospectief onderzoek

Onderzoek
M.P. Bauer
S.C. Numan-Ruberg
O.W. Bredewold
E.J. Kuijper
E.A.N.M. Mooi-Kokenberg
S.B. Debast
J.T. van Dissel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1919-26
Abstract

Samenvatting

Doel

Wij probeerden recidiverende Clostridium difficile-geassocieerde diarree (CDAD) te voorkomen door behandeling met een 40-wei-eiwitconcentraat van melk van koeien, geïmmuniseerd tegen C. difficile en zijn toxinen; dit weiconcentraat bevat specifiek neutraliserend secretoir IgA.

Opzet

Prospectief, niet-geblindeerd, klinisch cohortonderzoek.

Methode

In 2005-2006 kregen 100 patiënten met CDAD na een standaard antibiotische behandeling 2 weken weiconcentraat. Tot 60 dagen na de start van de toediening documenteerden wij aan de hand van zelfrapportage, bloedbepalingen en actieve surveillance eventuele bijwerkingen en het optreden van recidief-CDAD.

Resultaten

Het weiconcentraat werd goed verdragen en veiligheidsproblemen deden zich niet voor. In 11 van in totaal 109 ziekte-episoden (10) trad een recidief-CDAD op. Na de behandeling met weiconcentraat bleek een positieve fecestoxine-uitslag of feceskweek van C. difficile samen te gaan met een recidief-CDAD (relatief risico respectievelijk: 8,2 (95-BI: 1,04-64) en 4,7 (95-BI: 0,5-47)). Een positieve fecestoxine-uitslag tijdens de toediening van weiconcentraat ging samen met een vroeg CDAD-recidief.

Conclusie

In vergelijking met historische en contemporaine bevindingen bij controlegroepen leek weiconcentraat het optreden van een recidief-CDAD met circa 50 te verminderen. Waarschijnlijk schoot de standaarddosering weiconcentraat tekort om in alle episoden de C. difficile-toxinen in feces te neutraliseren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1919-26

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Infectieziekten, C5-P: hr.drs.M.P.Bauer en hr.prof.dr.J.T.van Dissel, internisten-infectiologen; mw.S.C.Numan-Ruberg MSc, onderzoeksverpleegkundige.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.E.J.Kuijper, arts-microbioloog.

HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Medische Microbiologie, Gouda.

Mw.dr.E.A.N.M.Mooi-Kokenberg, arts-microbioloog.

Meander Medisch Centrum, locatie Elisabeth, afd. Medische Microbiologie, Amersfoort.

Mw.drs.S.B.Debast, arts-microbioloog.

Contact Hr.drs.O.W.Bredewold, arts in opleiding tot internist (j.t.van_dissel@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties