Recente ontwikkelingen van het inzagerecht

Perspectief
J.H. Hubben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1228-30

Het inzagerecht heeft de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Het is nog niet zo lang geleden dat de discussie hierover werd beheerst door de vraag of de patiënt rechtstreeks inzagerecht heeft of alleen door tussenkomst van een vertrouwenspersoon zijn dossier mag inzien. Thans mag worden aangenomen dat dit geschilpunt is beslecht. De rechter heeft in 1985 en 1986 een reeks uitspraken gedaan waarin hij stelselmatig aan de patiënt een rechtstreeks recht op inzage toekende. Hierna zal in het kort op deze rechterlijke beslissingen worden ingegaan. Daarbij komt ook aan de orde in welke gevallen plaats is voor een uitzondering op de hoofdregel dat de patiënt recht heeft op rechtstreekse inzage in zijn dossier. Aan het slot zal tevens in het kort aandacht worden besteed aan de komende wetgeving op dit terrein.

Hoofdregel: recht op informatie en recht op privacy

In de recente jurisprudentie valt op dat de basis van…

Auteursinformatie

Staatstoezicht op de Volksgezondheid in Noord-Brabant en Limburg, Schubertsingel 32, 5216 XA 's-Hertogenbosch.

Mr.dr.J.H.Hubben, klinisch psycholoog, toegevoegd inspecteur; tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties