Reanimatie in een groot ziekenhuis

Onderzoek
B. van Vlies
R.W. Koster
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:943-6
Abstract

Samenvatting

In 1 jaar werden 213 reanimaties verricht in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam door een via een centraal meldsysteem gewaarschuwd reanimatieteam. Onnodige en onbeoordeelbare oproepen werden van onderzoek uitgesloten. Aanvankelijk slaagden 98 reanimatiepogingen (46); 41 patiënten (19) konden uiteindelijk het ziekenhuis verlaten. De reden voor reanimatie was een hartstilstand (84 patiënten), een ademstilstand (63 patiënten) en een combinatie van beide (64 patiënten); bij 2 patiënten bestond abundant bloedverlies. Van deze groepen konden respectievelijk 12 (14), 26 (41), 1 (1,5) en beide laatstgenoemde patiënten het ziekenhuis verlaten. De patiënten die een hartstilstand overleefden, hadden deze stilstand als gevolg van een primaire hartafwijking of elektrolytstoornis. Geen van de patiënten met een circulatiestoornis als gevolg van een andere aandoening kon het ziekenhuis verlaten. De leeftijd of afdeling in het ziekenhuis was niet van invloed op het eindresultaat. Behoudens patiënten met een gemetastaseerde maligne tumor, bij wie reanimatie in alle gevallen mislukte, konden geen andere groepen worden herkend waarbij tevoren zou kunnen worden afgezien van reanimatie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

B.van Vlies, dr.R.W.Koster en prof.dr.A.J.Dunning, cardiologen.

Contact B.van Vlies

Ook interessant

Reacties