Reanimatie: CAB versus ABC

Klinische praktijk
B.T.J. Meursing
R.G. van Kesteren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:483-9
Abstract

Samenvatting

- In de door de Nederlandse Reanimatie Raad herziene richtlijn over reanimatie heeft men zich geconformeerd aan het elders in de wereld gebruikte reanimatieschema met de volgorde ‘ademweg controleren-beademen-circulatie’ (ABC).

- Dat betekent dat het sedert 1981 in gebruik zijnde reanimatieschema met de volgorde ‘circulatie-ademweg controleren-beademen’ (CAB) is verlaten.

- De inhoudelijke argumenten pro het CAB-schema berusten op dierexperimenten en observaties bij mensen. Ze komen neer op het verkrijgen van tijdwinst bij het uitvoeren van verschillende diagnostische en therapeutische stappen. Hierdoor wordt de kans op een succesvol herstel van de bloedsomloop vergroot en worden de duur van de reconvalescentiefase en het risico op hersenschade waarschijnlijk verkleind. Bovendien sluit het schema beter aan bij de relatief grote groep patiënten met een cardiale oorzaak van de bewusteloosheid, en bij de wens van leken-hulpverleners om zich te beperken tot hartmassage.

- Inhoudelijke argumenten pro het ABC-schema zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Het gaat om verbetering van de ventilatie-perfusieverhouding bij de eerste hartmassage, oxygenatie van het bloed in de longcapillairen, verbetering van de circulatie en van de voelbaarheid van pulsaties.

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen.

B.T.J.Meursing, cardioloog.

Universitair Medisch Centrum, Centrum voor Thuisbeademing, Utrecht.

Dr.R.G.van Kesteren, internist-intensivist.

Contact B.T.J.Meursing (meursing@setter.demon.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties