Internationale en nationale reanimatierichtlijnen

Opinie
T.F.J. Beldman
R.G. van Kesteren
J.J.L.M. Bierens
B.T.J. Meursing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:479-83
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 483, 489 en 495.

Sedert de jaren zestig van de vorige eeuw publiceert de American Heart Association eenmaal per 4 jaar soms nieuwe, soms aangepaste reanimatierichtlijnen. In het jaar 2000 werd hiertoe voor het eerst een conferentie gehouden waarbij ook leden van andere reanimatieraden uit meerdere werelddelen als actieve participanten waren uitgenodigd, om zo tot een wereldwijde consensus te komen. De doelstelling van de conferentie was richtlijnen voor elementaire (ook wel ‘basic life support’; BLS) en specialistische reanimatie (ook wel ‘advanced life support’; ALS) op te stellen die ‘evidence-based’ zijn. De conclusies van de ‘Guidelines 2000 Conference for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care’ werden in verschillende tijdschriften gepubliceerd.1 Alhoewel in de inleiding van de ‘Guidelines 2000’ staat dat deze richtlijnen niet gedicteerd of verplicht worden aan individuen en organisaties, is, gelet op de omvang en de samenstellers, vrijblijvendheid ons inziens…

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen.

T.F.J.Beldman, assistent-geneeskundige; B.T.J.Meursing, cardioloog.

Universitair Medisch Centrum, Centrum voor Thuisbeademing, Utrecht.

Dr.R.G.van Kesteren, internist-intensivist.

VU Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Amsterdam.

Prof.dr.J.J.L.M.Bierens, anesthesioloog-intensivist.

Contact B.T.J.Meursing (meursing@setter.demon.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties