Reactivatie van chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie na zoledroninezuur

Klinische praktijk
Marieke Loef
Eric C.T. Geijteman
Karin J. Beelen
Marjolijn Bornebroek
Dave H. Schweitzer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1747
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Zoledroninezuur is een stikstofbevattend bisfosfonaat dat veel wordt gebruikt bij de behandeling van osteoporose. Bij veel patiënten treedt bij de eerste behandeling een zogenaamde acute-fasereactie op, gekenmerkt door griepachtige symptomen en koorts.

Casus

Wij beschrijven een 61-jarige vrouw met chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) die in het kader van adjuvante behandeling voor mammacarcinoom was begonnen met zoledroninezuur i.v. Binnen 24 uur na de eerste toediening ontstonden koude rillingen, extreme vermoeidheid en spier- en hoofdpijn. De klachten verdwenen in de dagen erna. Tevens trad een reactivatie van de CIDP op, waarbij zij een toename van tintelingen in de extremiteiten en achteruitgang van het lopen bemerkte. Gezien het beloop en het ontbreken van andere oorzaken, was de CIDP-reactivatie zeer waarschijnlijk het gevolg van een acute-fasereactie, geïnduceerd door zoledroninezuur.

Conclusie

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van stikstofbevattende bisfosfonaten, zoals zoledroninezuur, bij patiënten met bekende neuromusculaire aandoeningen.

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.

Afd. Interne Geneeskunde: M. Loef, coassistent; drs. E.C.T. Geijteman, aios interne geneeskunde; dr. K.J. Beelen, internist-oncoloog; dr. D.H. Schweitzer, internist-endocrinoloog.

Afd. Neurologie: dr. M. Bornebroek, neuroloog.

Contact drs. E.C.T. Geijteman (e.geijteman@rdgg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke Loef ICMJE-formulier
Eric C.T. Geijteman ICMJE-formulier
Karin J. Beelen ICMJE-formulier
Marjolijn Bornebroek ICMJE-formulier
Dave H. Schweitzer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties