Antitumoreffect van bisfosfonaten bij mammacarcinoom

Klinische praktijk
Saskia van de Ven
Judith R. Kroep
Neveen A.T. Hamdy
Harm P. Sleeboom
Hans W.R. Nortier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1951
Abstract

Samenvatting

  • Preklinische en klinische onderzoeken suggereren in toenemende mate dat stikstofbevattende bisfosfonaten antitumoreffecten hebben.

  • Bisfosfonaten remmen de osteoclast-gemedieerde botafbraak en kunnen hierdoor het ontstaan en de uitbreiding van skeletmetastasen remmen.

  • Ook buiten het skelet lijken bisfosfonaten de tumorgroei te remmen door het induceren van apoptose en het remmen van proliferatie, adhesie, invasie en angiogenese van tumorcellen.

  • Recente onderzoeken tonen een mogelijk synergistisch antitumoreffect tussen bisfosfonaten en chemotherapie.

  • Het werkingsmechanisme van bisfosfonaten welke het mogelijke antitumoreffect en synergisme met chemotherapie kunnen verklaren is speculatief en vergt nader onderzoek.

  • De rol van bisfosfonaten in de primaire neoadjuvante behandeling van het mammacarcinoom is veelbelovend, maar moet nog verder worden onderzocht.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Klinische Oncologie: drs. S. van de Ven, arts-onderzoeker (thans: arts-assistent in opleiding tot internist, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag); dr. J.R. Kroep en prof.dr. H.W.R. Nortier, internisten-oncologen.

Afd. Endocrinologie: dr. N.A.T. Hamdy, internist-endocrinoloog.

HAGA Ziekenhuis, Den Haag.

Contact Afd. Interne Geneeskunde: dr. H.P. Sleeboom, internist-oncoloog.Contactpersoon: drs. S. van de Ven (s.van_de_ven@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 mei 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties