Groot verschil in capaciteit tussen oost en west

Radiotherapie in Europa

Perspectief
Marcel Verheij
Ben. J. Slotman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D207
Abstract

Samenvatting

Radiotherapie draagt in belangrijke mate bij aan de genezing van patiënten met kanker, en is een effectieve behandeling voor tumorgerelateerde klachten. Toch is de toegang tot deze behandelmodaliteit in veel landen onacceptabel laag door een tekort aan goede infrastructuur, aan moderne apparatuur en aan geschoold personeel. In Europa zijn het met name de landen in het oosten die een achterstand hebben in de beschikbaarheid van en toegankelijkheid tot radiotherapie. Een wereldwijde investeringsinhaalslag zou deze ongewenste verschillen op kunnen heffen. Deze investeringen leveren bovendien economisch rendement op, vooral in lage- tot middeninkomenslanden. In dit artikel bespreken we aan de hand van een aantal recent verschenen rapporten, de verschillen die in Europa bestaan in de geografische spreiding van radiotherapieafdelingen en in de beschikbaarheid van apparatuur. Ten slotte gaan we kort in op de Nederlandse situatie.

Auteursinformatie

Antoni van Leeuwenhoek, afd. Radiotherapie, Amsterdam.

Prof.dr. M. Verheij, radiotherapeut-oncoloog.

VU medisch centrum, afd. Radiotherapie, Amsterdam.

Prof.dr. B.J. Slotman, radiotherapeut-oncoloog.

Contact prof.dr. M. Verheij (m.verheij@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel Verheij ICMJE-formulier
Ben. J. Slotman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties