Rabiës voorkomen na een krab- of bijtverwonding
Open

Een praktische leidraad
Commentaar
17-05-2019
Cornelis A. de Pijper, Imke Schreuder en Cornelis Stijnis

De WHO heeft als doel gesteld dat in 2030 niemand meer overlijdt ten gevolge van door honden overgedragen rabiës (hondsdolheid). Recentelijk heeft de WHO een aantal aanbevelingen gedaan om dit doel te bereiken. Kort hierna is ook het Nederlandse beleid ten aanzien van rabiës aangepast.1 Een samenvatting van de belangrijkste richtlijnwijzigingen is online op de NTvG -website te raadplegen.2

Samenvatting

Regelmatig worden huisartsen, alarmcentrales en GGD-instellingen telefonisch benaderd door reizigers met vragen over een mogelijke besmetting met het rabiësvirus in het buitenland. Welke vragen moeten worden gesteld om een goede risico-inschatting te maken? Welke behandeladviezen kunnen gegeven worden? En kan er desgewenst met een deskundige overlegd worden? In dit artikel geven wij aan de hand van een casus antwoord op deze vragen.