Rabies, en vaccinatie in Nederland

Klinische praktijk
C. Hegger
G. van Steenis
J. Meulenbelt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1549-53

Inleiding

Vooral in ontwikkelingslanden is besmetting met het rabiesvirus na een beet van een rabide dier een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De hoogste incidentie van rabies bij de mens wordt waarschijnlijk gevonden in India met ongeveer 3 sterfgevallen per 100.000 inwoners per jaar. Ieder jaar overlijden in dat land meer dan 20.000 mensen ten gevolge van rabies.1 Rabies speelt ook in de Nederlandse praktijk nog steeds een rol. Hoewel het laatste geval van rabies bij de mens in Nederland ongeveer 25 jaar geleden is gediagnostiseerd, kan nog altijd blootstelling aan het rabiesvirus plaatsvinden, zowel binnen als buiten Nederland. Het is daarom van belang dat elke arts bekend is met de te nemen maatregelen wanneer blootstelling aan een (mogelijk) rabide dier heeft plaatsgevonden. Het voorkomen van rabies is namelijk eenvoudig en veilig te realiseren, terwijl de ziekte zelf vrijwel altijd fataal verloopt.

Rabies is een ziekte die primair bij…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, en Academisch Ziekenhuis, afd. Intensive Care en Klinische Toxicologie, Utrecht.

Mw.C.Hegger; J.Meulenbelt, internist-toxicoloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Laboratorium voor Controle Biologische Produkten, Bilthoven.

Dr.G.van Steenis, dierenarts.

Contact mw.C.Hegger

Ook interessant

Reacties