Rabies en vleermuizen: hoe te handelen?

Klinische praktijk
J. Haagsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:550-1

In 1987 werden bij 1225 onderzochte vleermuizen 86 gevallen van rabies vastgesteld. Hiervan behoorden 83 tot de soort Eptesicus serotinus (de laatvlieger) en 3 werden gedetermineerd als Myotis dasycneme (de meervleermuis); dit is 22 respectievelijk 5 van het aantal onderzochte exemplaren van beide soorten. Rabies bij vleermuizen blijkt ook in 1988 nog voor te komen. Het eerste geval werd op 28 april gevonden en tot begin oktober zijn 40 gevallen van rabies aangetoond bij bijna 500 inzendingen. De positieve gevallen bleken steeds bij de laatvliegers voor te komen. Rabies wordt vooral in de zomermaanden vastgesteld omdat de vleermuizen dan zeer actief zijn.

In 1987 deden alle gevallen van rabies zich voor ten noorden van de grote rivieren, maar op 3 augustus 1988 werd de infectie ook vastgesteld in de omgeving van Roermond. Voor de praktijk is het verstandig ervan uit te gaan dat vleermuizen uit alle delen van ons land…

Auteursinformatie

Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Bacteriologie, Postbus 65, 8200 AB Lelystad.

Dr.J.Haagsma, dierenarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties