Quincke en zijn oedeem

Perspectief
Jan van Gijn
Joost P. Gijselhart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5238
Abstract

Al is de naam van Heinrich Irenäus Quincke (1842-1922) traditioneel verbonden aan angio-oedeem van het gelaat en de mond-keelholte, het is lang niet zijn enige bijdrage aan de geneeskunde (figuur). Quincke wordt geboren als zoon van een arts in Frankfurt, maar het gezin verhuist al gauw naar Berlijn. In zijn tijd aan het gymnasium volgt hij op aandrang van zijn vader ook een opleiding tot meubelmaker.1 Als hij 16 jaar oud is, gaat hij geneeskunde studeren in achtereenvolgens Berlijn, Würzburg, Heidelberg en weer Berlijn. In 1864 wordt hij arts en mag hij van zijn ouders een studiereis maken langs Wenen, Parijs en Londen. 2 jaar later wordt hij assistent bij de chirurgische afdeling van het Bethanien-ziekenhuis in Berlijn; hij opereert er onder meer longabcessen, al is er nog geen oplossing voor het probleem van de pneumothorax bij openen van de borstholte. 1 jaar later wordt hij assistent aan de…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. J. van Gijn, curator medisch-historische bibliotheek; drs. J.P. Gijselhart, cultuurfilosoof en bibliothecaris.

Contact prof.dr. J. van Gijn (jan@vangijn.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: J.P. Gijselhart heeft een deeltijdaanstelling bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aanvaard op 12 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Jan van Gijn ICMJE-formulier
Joost P. Gijselhart ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties