Q-koorts in Nederland: 2008 en verwachting voor 2009

Klinische praktijk
Jim E. van Steenbergen
Hendrik Jan Roest
Clementine J. Wijkmans
Yvonne van Duijnhoven
Piet Vellema
Olaf Stenvers
Ton Oomen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A370
Abstract

Samenvatting

  • In 2007 en 2008 deed zich in Nederland een epidemie van Q-koorts voor met resp. 196 en 906 bevestigde ziektegevallen, vooral in het zuidoosten van het land. De afgelopen jaren rapporteerden 22 melkgeitenhouderijen verschijnselen van Q-koorts, namelijk abortus. 

  • In 2008 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aantal maatregelen genomen om de transmissie van geiten naar de mens te beperken: Q-koorts werd een meldingsplichtige ziekte, hygiënische regels werden gesteld aan de mestverwerking en vrijwillige vaccinatie van melkgeiten werd aangeboden.

  • Per 2 februari 2009 werden uitgebreidere maatregelen getroffen, met verplichte vaccinatie van alle melkgeiten en -schapen in een straal van 45 km rond Uden en in heel Noord-Brabant, verplichte hygiënische voorzorgen voor alle melkgeiten en -schapenkudden in heel het land, controle van knaagdieren, behandeling van mest, en mens-geitcontact.

  • De transmissiehypothese concentreert zich op aerogene overdracht, vooral bij droog en warm weer.

  • In 2009 worden nieuwe ziektegevallen bij de mens verwacht in dezelfde en de omliggende streken. In heel het land dient men alert te zijn in eerste- en tweedelijnsgezondheidszorginstellingen. De GGD’s zijn goed geïnformeerd over de lokale Q-koortssituatie, zowel wat de dieren als de mensen betreft en zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de behandelaars in de regio.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding: dr. J.E. van Steenbergen, arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog; T. Oomen, beleidsmedewerker.

Laboratorium voor Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie: dr. Y. van Duijnhoven, epidemioloog.

Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Centraal Veterinair Instituut, cluster Algemene Bacteriologie en Visziekten, divisie Bacteriologie & TSE’s, Lelystad.

Drs. H.J. Roest, dierenarts.

GGD Hart voor Brabant, ’s-Hertogenbosch.

Drs. C.J. Wijkmans, arts Maatschappij en Gezondheid.

Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer.

Dr. P. Vellema, dierenarts.

Voedsel en Waren Autoriteit, Den Haag.

Dr. O. Stenvers, dierenarts.

Contact T. Oomen (ton.oomen@rivm.nl)

Verantwoording

Ter voorbereiding van de bestrijding van Q-koorts in 2009 werd een deskundigenberaad gehouden, waarin naast de auteurs zitting hadden: Lothar Züchner (VWA), Mirjam Nielen (Faculteit Diergeneeskunde Utrecht), Christianne Bruschke en Wim Pelgrim (ministerie LNV), Marleen Kraaij- Dirkzwager (ministerie VWS), Toon van Hoof (Land en Tuinbouw Organisatie, LTO), Wim van der Hoek en Roel Coutinho (CIb-RIVM).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 februari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties