Q-koorts, een potentieel ernstige ziekte

Klinische praktijk
Corine E. Delsing
Chantal P. Bleeker-Rovers
Marrigje Nabuurs-Franssen
Tom Sprong
André J. van der Ven
Bart-Jan Kullberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A112
Abstract

Dames en Heren,

In 2007 waren we in Nederland getuige van een uitzonderlijke toename van het aantal gevallen van Q-koorts in Noord-Brabant en Gelderland. Q-koorts is een infectieziekte veroorzaakt door Coxiella burnetii. Van Steenbergen et al. rapporteerden hierover al eerder in dit tijdschrift en zij achtten een relatie met geïnfecteerde dieren in geitenmelkbedrijven waarschijnlijk.1 In 2008 nam het aantal patiënten met Q-koorts verder toe en tot 29 december 2008 werden er 998 bevestigde ziektegevallen gemeld (bron: OSIRIS, RIVM). Dit is de grootste uitbraak van Q-koorts onder de algemene bevolking die tot nu toe in de literatuur beschreven werd.2

In het algemeen beschouwt men Q-koorts als een lichte infectieziekte. In deze les beschrijven wij u de potentieel ernstige gevolgen van Q-koorts aan de hand van 3 casussen en geven wij een overzicht van de complicaties van acute en chronische Q-koorts.

Patiënt A is een 50-jarige vrouw met in de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Drs. C.E. Delsing, dr. C.P. Bleeker-Rovers, dr. T. Sprong (thans: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen), dr. A.J. van der Ven en prof.dr. B.J. Kullberg, internisten.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde en Immunologie, Maastricht.

Dr. M. Nabuurs-Franssen, internist.

Contact Contactpersoon. drs. C.E. Delsing (c.delsing@aig.umcn.nl)

Verantwoording

Dr. G. Pop en dr. M. van Deuren waren verantwoordelijk voor de klinische zorg voor de beschreven patiënten. Drs. H.M. Dekker, radioloog, beoordeelde de radiologische beelden.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 februari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties