Complicatie na operatieve behandeling voor carpaletunnelsyndroom

Pyoderma gangrenosum

Klinische praktijk
Daan Geerards
Thijs de Wit
Guido H.C.G. Dolmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3393
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Pyoderma gangrenosum is een zeldzaam ziektebeeld met een onvoorspelbaar beloop. De aandoening gaat gepaard met weefselverval en wordt vaak pas laat herkend. Pyoderma gangrenosum oogt meestal als een infectie, maar reageert niet op antibiotica. De aandoening kan ontstaan na een chirurgische ingreep of kan hierdoor verergerd worden. In de literatuur is slechts één patiënt beschreven met pyoderma gangrenosum na een operatie voor carpaletunnelsyndroom.

Casus

Een 60-jarige man ontwikkelde pijnlijke ulcera kort na een operatie voor carpaletunnelsyndroom. Het klinische beeld leek op een ernstige infectie. Antibiotica en chirurgisch debridement gaven geen verbetering. Wondkweken bevatten geen micro-organismen. Op basis van histologisch onderzoek werd de diagnose ‘pyoderma gangrenosum’ gesteld. Na hoge doses prednison trad er snelle verbetering op en genas de wond.

Conclusie

Tijdige herkenning van pyoderma gangrenosum is essentieel om onnodig chirurgisch handelen en verergering te voorkomen. Systemische corticosteroïden vormen de behandeling van eerste keus voor pyoderma gangrenosum.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Plastische Chirurgie, Breda: drs. D. Geerards, arts-assistent plastische chirurgie (tevens: Brigham and women’s hospital, division of Plastic Surgery; Harvard medical school); drs. T. de Wit en dr. G.H.C.G. Dolmans, plastisch chirurgen.

Contact G.H.C.G. Dolmans (gdolmans@amphia.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De foto van het huidbiopt werd aangeleverd en van een toelichting voorzien door drs. K.Y.A. Somers (patholoog, Amphia Ziekenhuis, Breda).

Auteur Belangenverstrengeling
Daan Geerards ICMJE-formulier
Thijs de Wit ICMJE-formulier
Guido H.C.G. Dolmans ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties