Actie vereist!

Een wond aan het been die niet geneest

Klinische praktijk
Francine C. van Erp
Charlotte G.M. Sassen
Cathelijn B. den Hartog-Jorissen
Jeffrey Damman
Marie Josee van Rijn
Catherine van Montfrans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4947
Abstract

Dames en Heren,

Een wond is een beschrijving van een situatie en geen diagnose. Voor een adequate behandeling van een wond is het essentieel om de onderliggende oorzaak te achterhalen en vast te stellen waardoor de genezing stagneert. Hier presenteren wij drie patiënten met een wond die niet genas. Zij illustreren hoe belangrijk het is dat de juiste diagnose zo snel mogelijk wordt gesteld.

Patiënt A, een 50-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, werd door de huisarts verwezen naar een vaatchirurg in verband met pijnlijke wonden aan het rechterbeen sinds 6 maanden. In die 6 maanden waren de wonden verslechterd ondanks adequate compressietherapie en lokale wondzorg. Bij verwijzing was de pijnscore 9 op de ‘numeric rating scale’ (NRS). Patiënte had geen klachten die passen bij veneuze insufficiëntie, zoals oedeem en vermoeide benen, of bij arterieel vaatlijden, zoals claudicatieklachten.

De vaatchirurg sloot een arteriële insufficiëntie uit op grond van een niet-afwijkende enkel-armindex en looptest. Chirurgisch débridement gaf een verslechtering van de toestand. Patiënte werd terugverwezen naar de huisarts met het advies de lokale wondzorg te optimaliseren. Ondanks enkele antibioticakuren en opnieuw intensieve zorg met verschillende soorten wondbedekkers knapten de wonden niet op en nam de pijn toe. Hierop verwees de huisarts patiënte naar ons wondenspreekuur.

Bij dermatologisch onderzoek zagen wij op de achterzijde van het…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. dermatologie, Utrecht: dr. F.C. van Erp, dermatoloog in opleiding. Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, afd. Huisartsgeneeskunde: drs. C.G.M. Sassen, huisarts en promovendus; afd. Dermatologie: C.B. den Hartog-Jorissen, verpleegkundig specialist en dr. C. van Montfrans, dermatoloog; afd. Pathologie: dr. J. Damman, dermato-patholoog; afd. Heelkunde: dr. M.J. van Rijn, vaatchirurg.

Contact F. van Erp (f.c.vanerp@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Francine C. van Erp ICMJE-formulier
Charlotte G.M. Sassen ICMJE-formulier
Cathelijn B. den Hartog-Jorissen ICMJE-formulier
Jeffrey Damman ICMJE-formulier
Marie Josee van Rijn ICMJE-formulier
Catherine van Montfrans ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties