Purulente peritonitis door een gonokokkeninfectie

Klinische praktijk
Merle A.J. Geerds
Laurens Jan van Driel
Thera A.M. Trienekens
Sander Sassen
Frits Aarts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3412
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een infectie met Neisseria gonorrhoeae is een van de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen en kan zich zowel urogenitaal als extragenitaal presenteren.

Casus

Een 55-jarige vrouw bezocht de Spoedeisende Hulp wegens algehele malaise, buikpijn en koorts. Ondanks uitgebreid chirurgisch, gynaecologisch en radiologisch onderzoek werd in eerste instantie geen duidelijke oorzaak gevonden, waarop zij ter observatie werd opgenomen op de chirurgische afdeling. Gedurende de opname ontwikkelde de patiënte een diffuse peritonitis met oplopende infectiewaarden. Diagnostische laparoscopie liet een uitgebreide terminale ileïtis zien met reactieve infiltratie van de uterustop en een pussende peritonitis. PCR-onderzoek van het buikvocht was sterk positief voor Neisseria gonorrhoeae, maar de kweken bleven negatief. Na antibiotische behandeling met ceftriaxon intraveneus gedurende 8 dagen herstelde patiënte van haar klachten.

Conclusie

Een ileitis terminalis met een peritonitis is een ongebruikelijke extragenitale manifestatie van een gonokokkeninfectie. Soms is chirurgische exploratie met afnemen van kweken nodig om de diagnose te stellen.

Auteursinformatie

VieCuri Medisch Centrum, Venlo. Afd. Algemene Chirurgie: drs. M.A.J. Geerds, coassistent (thans: Ziekenhuisgroep Twente, Almelo); drs. L.J. van Driel, aios (thans: UZ Leuven, België); dr. F. Aarts, chirurg. Afd. Medische Microbiologie: dr. T.A.M. Trienekens, arts-microbioloog. Afd. Radiologie: drs. S. Sassen, radioloog.

Contact M.A.J. Geerds (m.geerds@zgt.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Merle A.J. Geerds ICMJE-formulier
Laurens Jan van Driel ICMJE-formulier
Thera A.M. Trienekens ICMJE-formulier
Sander Sassen ICMJE-formulier
Frits Aarts ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties