Pulmonary autonomic receptors in patients with chronic obstructive lung disease.

Media
J.A.M. Raaijmakers
H.J. Sluiter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1057

J.A.M.Raaijmakers, Pulmonary autonomic receptors in patients with chronic obstructive lung disease. Characterization and interaction with drugs. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht, 7 april 1987 (promotor: prof.dr.J.Kreukniet).

De auteur heeft zich beziggehouden met onderzoek inzake de receptoren van het autonome zenuwstelsel in menselijk perifeer longweefsel. Hierbij werden de resultaten van CARA-patiënten met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties