Luchtwegen en luchtverontreiniging

Klinische praktijk
J. Kreukniet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1163-6

Inleiding

In rust bedraagt de longventilatie van een gemiddeld grote volwassene ca. 8-10 lmin ofwel 12-15 m³etmaal. Bij forse lichamelijke arbeid kan de ventilatie bij gezonden gemakkelijk vertienvoudigen. Het is duidelijk dat met de ingeademde buitenlucht aanzienlijke hoeveelheden verontreiniging in de luchtwegen kunnen worden aangevoerd. Die verontreiniging kan worden onderscheiden naar:

– herkomst;

– aard;

– deeltjesgrootte;

– concentratie;

– duur van inademing;

– gevolgen.

In dit artikel zal daarop nader worden ingegaan, in het bijzonder op de gevolgen voor luchtwegen en longen.

Herkomst en aard

De verontreiniging kan van velerlei herkomst en aard zijn. Ten dele betreft het natuurlijke produkten waaraan de mensheid sinds haar ontstaan heeft blootgestaan, zoals diverse stoffen afkomstig van mens, dier en plant (o.a. virus, bacteriën, schimmels, insekten, pollen). Daarnaast bevat buitenlucht – de laatste tijd in toenemende mate – grotere en kleinere deeltjes afkomstig van verbranding van gas, petroleumprodukten, steenkool en hout. Dit betreft…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Longziekten, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht.

Prof.dr.J.Kreukniet, longarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties