Micro-organismen in de lucht en het 'sick building'-syndroom

Klinische praktijk
K.B. Teeuw
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
J. Verhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1132-5

Inleiding

De laatste jaren wordt men in de arbeidsgeneeskunde in toenemende mate geconfronteerd met gezondheidsklachten en problemen van mensen die werkzaam zijn in gebouwen voorzien van een kunstmatige ventilatie.1 Op grond van aard en oorzaak kunnen de klachten in 3 categorieën worden verdeeld: klachten door ziekten die het gevolg zijn van agentia die aanwezig zijn in de gebouwen (bijvoorbeeld via de klimaatinstallatie, zoals bij Legionella: de verwekker van legionellosis of veteranenziekte); klachten die het gevolg zijn van onvoldoende functioneren van installaties in het gebouw (bijvoorbeeld klachten over warmte ten gevolge van een verkeerde temperatuurregeling); klachten met een onbekende oorzaak (ook wel aangeduid als het ‘sick building’-syndroom).2 Klachten van het sick building-syndroom hebben vaak een zelfde patroon: irritatie van de slijmvliezen van ogen, luchtwegen en neus; roodheid en jeuk van de huid; hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid en concentratieverlies.3-7 In het algemeen wordt gesteld dat in een gebouw een probleem…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Eijkman-Winkler Laboratorium voor Medische Microbiologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dr.K.B.Teeuw, gezondheidswetenschapper.

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Microbiologie en Laboratorium voor Infectieziekten, Utrecht.

Mw.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls en prof.dr.J.Verhoef, microbiologen.

Contact dr.K.B.Teeuw

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties