Publicatiedrang en citatiestress
Open

De invloed van prestatie-indicatoren op wetenschapsbeoefening
Stand van zaken
19-03-2014
Joeri K. Tijdink, Sarah de Rijcke, Christiaan H. Vinkers, Yvo M. Smulders en Paul Wouters
  • De Journal Impact Factor (JIF) en Hirsch(H)-index zijn 2 veel gebruikte prestatie-indicatoren die worden gebruikt voor evaluatie van wetenschap.

  • De JIF is een tijdschriftmaat die inzicht geeft in het aantal citaties dat een tijdschrift heeft gehaald in de afgelopen 2 jaar.

  • De H-index is een eenvoudige maat om citatiescores van artikelen van individuele wetenschappers te meten.

  • De prestatie-indicatoren kunnen prima gebruikt worden om onderzoek te evalueren en zijn een indicator van wetenschappelijke output. Ze moeten niet worden gebruikt als maat om wetenschappelijke kwaliteit te meten.

  • Wetenschappelijke kwaliteit is niet alleen afhankelijk van citaties, maar staat ook voor methodologische grondigheid, originaliteit, validiteit, wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie en dient ook daarop geëvalueerd te worden.

  • Er is weinig bekend over de invloed die de prestatie-indicatoren hebben op de wetenschap en haar beoefenaars, maar er zijn aanwijzingen dat het een negatieve invloed heeft op de wetenschapsbeoefening en de wetenschappelijke kwaliteit.