PTSS bij jonge kinderen na een medische handeling

Klinische praktijk
J.W. (Annemariek) Sepers
Nelleke van der Boon
Noor E.A. Landsmeer-Beker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9991
Abstract

Dames en Heren,

Bij het psychotraumacentrum worden regelmatig kinderen aangemeld die naar aanleiding van een medische handeling posttraumatische stressklachten ontwikkelen. Deze klachten kunnen de voortgang van de medische behandeling belemmeren. Misschien zijn deze klachten te voorkomen. In ieder geval is het zinvol om deze posttraumatische stressklachten te herkennen en te behandelen.

Patiënt A, een jongen van 8 jaar, is bekend met bilaterale cerebrale parese e.c.i., van het spastische type, met niveau III op het grof-motorisch-functioneringsclassificatiesysteem (GMFCS). Hij wordt hiervoor vanaf zijn 2e jaar behandeld in een revalidatiecentrum. Hij beweegt zich houterig en loopt en spreekt moeilijk. Op de leeftijd van 4 jaar wordt zijn looppatroon onderzocht met een gangbeeldanalyse, waarna hij voor het eerst met botox wordt behandeld. Als hij 6 jaar is, is er een nieuwe botoxindicatie, waarvoor gangbeeldanalyse wordt aangevraagd. Deze analyse is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor de botoxbehandeling.

Het maken van een gangbeeldanalyse is…

Auteursinformatie

GGZ Rivierduinen, afd. Kinderen en Jeugd/ Psychotraumacentrum, Leiden.

J.W. Sepers, klinisch psycholoog; N.E.A. Landsmeer-Beker, kinderarts sociale pediatrie (tevens Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam).

MOC ’t Kabouterhuis, Amsterdam.

N. van der Boon, klinisch psycholoog.

Contact A.J.W. Sepers (a.sepers@rivierduinen.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Carla Frankenhuis stelde de informatie beschikbaar over het gebruik van medische hypnose.

Auteur Belangenverstrengeling
J.W. (Annemariek) Sepers ICMJE-formulier
Nelleke van der Boon ICMJE-formulier
Noor E.A. Landsmeer-Beker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties