Actuele inzichten in diagnostiek, behandeling en preventie

Posttraumatische stressstoornis

Klinische praktijk
Anja Lok
Jessie L. Frijling
Mirjam van Zuiden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1905
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychiatrische aandoening die kan optreden na een traumatische gebeurtenis.
  • PTSS is een van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen in Nederland, met een kans om tijdens het leven PTSS te ontwikkelen van 7%.
  • Terugkerende herbelevingen van de traumatische gebeurtenis zijn het kenmerkendste PTSS-symptoom.
  • Herkenning van PTSS kan worden bemoeilijkt door het heterogene klinisch beeld, vermijding over het trauma te praten en hoogfrequente psychische en somatische comorbiditeit.
  • De trauma-anamnese kan ook worden beïnvloed door gevoelens van schuld en schaamte.
  • De eerstekeusbehandeling voor PTSS is traumagerichte psychotherapie, eventueel gecombineerd met medicatie.
  • Bij ernstige acute posttraumatische stresssymptomen na recent trauma wordt aangeraden vroeg te beginnen met traumagerichte psychotherapie.
  • Neurobiologische bevindingen worden steeds vaker toegepast voor nieuwe interventies om de behandeling en preventie van PTSS te verbeteren.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Dr. A. Lok, psychiater; dr. J.L. Frijling, aios psychiatrie; dr. M. van Zuiden, neuropsycholoog.

Contact dr. A. Lok (a.lok@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: M. van Zuiden ontving een Veni-subsidie van ZonMw (nr. 91617037).

Verantwoording

Martijn Figee, AMC, afd. Psychiatrie, Amsterdam, las een eerdere versie van dit manuscript en gaf tekstuele en inhoudelijke suggesties.

Auteur Belangenverstrengeling
Anja Lok ICMJE-formulier
Jessie L. Frijling ICMJE-formulier
Mirjam van Zuiden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties