Verband tussen neuroticisme en laag opleidingsniveau en de kans op posttraumatische stressstoornis bij vrouwen na een miskraam of doodgeboorte

Onderzoek
I.M. Engelhard
M.A. van den Hout
E.G.W. Schouten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2540-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of neuroticisme en opleidingsniveau voorspellende variabelen zijn voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij vrouwen na het verlies van een zwangerschap.

Opzet

Prospectief.

Methode

Door een advertentie in landelijke bladen werd in de periode juni-september 1999 zwangere vrouwen met een zwangerschapsduur korter dan 12 weken gevraagd deel te nemen aan onderzoek naar de beleving van de zwangerschap. Na aanmelding werd bij hen de ‘Eysenck personality questionnaire’ (EPQ) voor neuroticisme afgenomen en andere vragenlijsten, onder andere over het opleidingsniveau. Om de maand tijdens de zwangerschap en 1 maand na de verwachte geboortedatum ontvingen de deelnemers korte vragenlijsten over de zwangerschap, waarin ook werd gevraagd naar een eventueel zwangerschapsverlies. Deelnemers die inderdaad een verlies hadden meegemaakt, werden vervolgens gebeld en hun werd gevraagd mee te doen aan vervolgonderzoek met onder andere de ‘Post-traumatic symptom scale’ (PSS).

Resultaten

Van de 1339 onderzochte vrouwen maakten 126 (9) een zwangerschapsverlies door; 8 van hen vielen uit (respons: 94); 1 had het opleidingsniveau niet ingevuld. De overige 117 vulden na ongeveer 1 maand de PSS in. De gemiddelde leeftijd was 31 jaar (SD: 4). De gemiddelde zwangerschapsduur ten tijde van het verlies was 12 weken (SD: 6; uitersten: 5-40). De gemiddelde EPQ-score was 7,3 (SD: 4,6) en de gemiddelde PSS-score 18,1 (SD: 9,1). Op basis van de DSM-IV voldeden 31 vrouwen (26) aan de PTSS-criteria en 86 vrouwen niet. De gemiddelde PSS-score was 28,2 (SD: 7,0) voor de groep met PTSS en 14,7 (SD: 6,7) voor de groep zonder PTSS. Door middel van logistische-regressieanalyse bleek dat een latere vaststelling van PTSS significant samenhing met een hogere neuroticisme-uitslag (RR = 4,49; p = 0,004; 95-BI: 1,60-12,60), een lager opleidingsniveau (RR = 0,65; p = 0,009; 95-BI: 0,48-0,90) en een langere zwangerschapsduur (RR = 2,48; p = 0,001; 95-BI: 1,45-4,25).

Conclusie

Bij patiënten met een hoge opleiding en laag neuroticisme was de kans op een PTSS verwaarloosbaar, bij een lage opleiding en hoog neuroticisme was de geschatte kans ongeveer 70. Zorg en begeleiding dienen zich bij voorkeur op deze groep te richten.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, afd. Klinische Psychologie, Postbus 80.140, 3508 TC Utrecht.

Mw.dr.I.M.Engelhard en hr.prof.dr.M.A.van den Hout, klinisch psychologen.

Universiteit Maastricht, afd. Medische, Klinische en Experimentele Psychologie, Maastricht.

Hr.E.G.W.Schouten, statisticus.

Contact mw.dr.I.M.Engelhard

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties