Hypnose en hypnotisch taalgebruik

Klinische praktijk
Arine M. Vlieger
Eric Vermetten
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4877
Abstract

Dames en Heren,

Door de associatie met toneel- of showhypnose is het begrip ‘hypnose’ omgeven met veel misvattingen. Dit lijkt een breder gebruik in de geneeskunde in de weg te staan. En dat terwijl hypnose van oudsher wordt toegepast bij psychiatrische problemen, zoals posttraumatische stress, conversie en dissociatie-gerelateerde stoornissen.

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Arts voor verstandelijk gehandicapten 1
Huisarts 1
Kinderarts 1
Specialist ouderengeneeskunde (Verenso) 1
Physician Assistant 1

Toepassingen van hypnose in de geneeskunde

De laatste jaren is er in Nederland weer een toenemende belangstelling voor het gebruik van hypnose en hypnotisch taalgebruik bij diverse klachten, zoals pijn en angst rond medische procedures, het prikkelbaredarmsyndroom en hoofdpijn. Van oudsher wordt hypnose ook toegepast bij psychiatrische problemen, zoals posttraumatische stress, conversie en dissociatie-gerelateerde stoornissen. In deze klinische les geven we een korte verduidelijking van hypnose en enkele geneeskundige toepassingen ervan.

Patiënt A, een 9-jarig meisje bij wie recent de diagnose ‘acute lymfatische leukemie’ is gesteld, bezoekt het ziekenhuis regelmatig voor giften van vincristine en methotrexaat. Vanwege toenemende angst en stress voorafgaand en tijdens het aanprikken van haar port-a-cath krijgt zij zelfhypnose aangeleerd. Ze leert in één sessie hoe ze zelf in trance kan gaan door ademhalingsinductie, waarbij ze de suggestie krijgt dat ze meer en meer ontspannen raakt door deze rustige buikademhaling. Vervolgens leert ze dat ze de…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nieuwegein: dr. A.M. Vlieger, kinderarts. LUMC, afd. Psychiatrie, Leiden: prof.dr. E Vermetten, psychiater (tevens: ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Diemen en Militaire GGZ Defensie, Utrecht).

Contact A. Vlieger

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arine M. Vlieger ICMJE-formulier
Eric Vermetten ICMJE-formulier

Reacties