Psychotherapie met oudere volwassenen.

Media
B. Knight
H. Buijssen
Th.J. Heeren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:832

Psychotherapie met oudere volwassenen. (Uit het Amerikaans vertaald.) Onder redactie van B.Knight en H.Buijssen. 203 bl., fig. Intro, Nijkerk 1989. ISBN 90-266-1900-6. Prijs: ingen. ƒ  34,50.

Dit boek is de Nederlandse bewerking van een Amerikaans boek. Het is een introductie voor psychologen in het werken met ouderen in de psychotherapeutische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties