Psychologische hulpverlening aan ouderen.

Media
H.P.J. Buijssen
W. Everaerd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:560

Psychologische hulpverlening aan ouderen. Diagnostiek, therapie, preventie. 2e, geheel herziene en uitgebreide druk. Onder redactie van H.P.J.Buijssen. 328 bl., fig., tabellen. Intro, Nijkerk 1992. ISBN 90-266-6111-8. Prijs: ingen. ƒ 54,50.

In 12 hoofdstukken, waarvan er 6 door de redacteur van het boek werden geschreven, wordt de praktische psychologische hulp aan ouderen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties