Handbook of child psychopathology.

Media
T.H. Ollendick
M. Hersen
J.K. Buitelaar
M. Engberink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2223

Handbook of child psychopathology. 3e druk. Onder redactie van T.H.Ollendick en M.Hersen. 679 bl., fig., tabellen. Plenum Press, New York 1998. ISBN 0-306-45321-5. Prijs: geb. ƒ 256,25.

Dit is de 3e, herziene druk van dit bekende handboek over psychopathologie bij kinderen, waarvan de eerdere drukken verschenen in 1983 en 1989. Alle…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties